top of page

Hvorfor vælge privat pasningsordning?

I forældre vælger os og vi vælger jer. Det vil sige alt samarbejde foregår mellem jer og os. Det giver efter vores mening den bedste grobund for et godt og givende samarbejde om jeres krudtugler, jeres kæreste eje, jeres børn.

Vi kan som private passere frit vælge planlægningen af hverdagen. Dette giver os fuld mulighed for at engagere os i hvert enkelt barn. Vi kan tage hensyn til alle de individuelle behov hos børnene som vi i fællesskab med jer forældre anser for de vigtigste. Med andre ord vil vi som private passere have mulighed for at være meget fleksible.

Hos os kommer der ingen gæstebørn, hvilket betyder at hverdagen er mere forudsigelig for jeres børn. Gæstebørn kan tage mere opmærksomhed, idet de ofte kan være lidt utrygge hos fremmede dagplejere.

Privat pasningsordning i Kolding er et tilbud til jer forældre under fritvalgsordningen. I modtager tilskud fra kommunen. Vi er godkendt på samme vilkår som de kommunale dagplejere og der bliver ført tilsyn. Vi har adgang på lige kår til PPR, altså eksempelvis fysioterapeut, talepædagoger og sundhedsplejerske, hvis vi (jer forældre og os) vurderer, at et barn har behov for ekstra hjælp.

 

 - Pia Balling & Anibal Kislo fra Krudtuglerne.nu

bottom of page