top of page

Hvem er vi?

Vi hedder Pia og Anibal, sammen modtager vi 7 børn i vores private pasningsordning Krudtuglerne.nu. Vi er gift og har været kærester i mere end 25 år. Rummelighed er et af nøgleordene når vi skal beskrive os, og for os er rummelighed hjerterum. Vi tror på at det er ”lysten der driver værket”, og anser derfor anerkendelse, humor, leg og en positiv tilgang som meget væsentlige faktorer i arbejdet med at skabe et udviklende læringsmiljø for børn.

Vi tror på, at når man sikrer en god, tryg start for de allermindste, er man med til at sikre den allerbedste grobund for deres videre gode liv. 

Et godt samarbejde med jer forældre, der kender jeres børn allerbedst, er for os at se en meget vigtig faktor for at børnene trives i hverdagen.

Hver dag forundres og forstyrres vi af de små mirakler, der konstant udspiller sig for øjnene af os…. bare man giver sig selv lov og tid til at opdage dem.

Vi hviler i os selv og kender egne grænser. Vi er gode til at skabe faste, tydelige og trygge rammer og vi er gode til at se tingene fra mange forskellige vinkler. Vi er engagerede og sprængfyldte af gode ideer til, hvordan verden kan opleves set med børneøjne.

Vi supplerer hinanden og elsker at arbejde sammen om at give de allermindste den allerbedste start på livet. 

DSC00307.JPG
Hvem er vi?

Tidligere erfaringer

Jeg, Pia, er oprindeligt uddannet cand. Merc. i international markedsføring. I 2007 tog mit arbejdsliv en kovending og jeg kom til at arbejde med det, der ligger mit hjerte nært, nemlig at arbejde med børns trivsel. Siden da har arbejdet med børn været en stor fornøjelse for mig og jeg har undervejs bl.a. taget en diplomuddannelse i pædagogisk udviklingspsykologi og jeg har arbejdet med børn med særlige behov. I januar 2018 opstartede jeg Krudtuglerne.nu.

Jeg, Anibal, har en uddannelse som træklatrer/topkapper. Gennem livet har jeg arbejdet med mange forskellige ting, og der jeg har fundet ro er når jeg har været i og tæt på naturen. De sidste 22 år har jeg har forskellige funktioner i Kolding Kommune og bl.a. været i tæt kontakt med unge udviklingshæmmede. I december 2021 sluttede jeg mig til Pia og krudtuglerne.

Sammen har vi en årrække været aflastningsfamilie for nogle skønne børn, der havde brug for et sæt ekstra "bedsteforældre" til at give ekstra omsorg i trygge rammer.

Tidligere erfaringer

Hvad kan vi tilbyde fagligt?

Uddannelser, kurser og særlig viden

Jeg, Pia, har en pædagogisk diplomuddannelse. Jeg har deltaget i adskillige kursusforløb, men jeg vil her fremhæve: ”Neuroaffektiv udviklingspsykologi ” v/ Susan Hart. Med dette kursus i bagagen er jeg blevet bedre til at støtte børnene i at udvikle deres følelsesmæssige kompetencer, og dermed kunne støtte barnets mulighed for at overvinde udfordringer. Metoder inden for dette er eksempelvis ”Glædesfyldt leg”, som sætter legen i fokus.

”Styrkebaseret pædagogik” v/ Anne Linder og Hanne Alling Risager er et andet kursusforløb jeg vil fremhæve. Metoden tager udgangspunkt i at være ressourcedetektiv frem for fejlfinder, finde frem til styrkerne i børnene, forældrene og ikke mindst i sig selv. Og endelig få skruet tilpas meget op eller ned for styrkerne så de ikke bliver for meget eller for lidt.

Endelig vil jeg fremhæve ”Tidlig indsats og inklusion i Kolding Kommune” v/ Anette Schulz og Ulla Pedersen. Kursusforløbet har i den grad styrket min evne til at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø med henblik på at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn.

Jeg, Anibal, har stor viden om naturen som jeg holder af at dele ud af. Jeg har et godt håndelag, så når der skal skrues, hamres og saves har jeg de gode tricks i ærmet. Jeg bruger det meste af min fritid på at male oliemalerier mv. derfor er det en fornøjelse for mig at kunne bidrage til krudtuglernes kreative udvikling.

Pia er certificeret i "Mindful Børneliv". Aktivt brug af mindfulness skaber ro og positiv udvikling - både for børnene og os. Vi bruger det dagligt i form af yoga, mindfulness-aktiviteter og børnemeditationer (MindfulBørneliv.dk).

Pia er vant til at arbejde med bl.a. læreplaner og kompetencehjul og vi anser det for vigtigt at tilgodese og støtte op på alle niveauer for at sikre at børnene kan udvikle sig optimalt. Vi er begge trænet i at lave professionelle vurderinger og formulere handleplaner både kortsigtede, langsigtede – individuelle og på gruppeniveau. Vi kan naturligvis også samarbejde med forskellige samarbejdspartnere for at få børnene i trivsel og udvikling, hvis det er det der skal til for det enkelte barn.

Selvfølgelig har vi begge førstehjælpskursus.

Hvad kan vi tilbyde fagligt?
bottom of page