Åbningstid

Mandag – torsdag       kl. 6.30-16.15  

Fredag                         kl. 6.30-15.30

Barnet skal afleveres på Hylkedalvej 76, med mindre andet er aftalt. Barnet skal som udgangspunkt være her senest kl. 8.30 af hensyn til dagens aktiviteter. Hvis barnet kommer på et andet tidspunkt om morgenen end normalt, vil jeg bede jer om at varsle det dagen i forvejen, så jeg kan planlægge aktiviteterne efter det.

 

Ferie 2022

Vinterferie

Påskeferie     

Store Bededag

Kr. himmelfartsdag + 1

2. pinsedag

Sommerferie

Efterårsferie (uge 42)

Juleferie

17. februar - 18. februar

11. april - 18. april

13. maj

26. maj - 27. maj

6. juni

11. juli - 29. juli

17. oktober - 21. oktober

24. december - 1. januar

 

Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, er det naturligvis bedst for det at blive hjemme. Bliver barnet utilpas i løbet af dagen vil vi ringe til jer, så vi kan aftale, hvornår I kan komme og hente ham/hende.

Hvis vi begge skulle være så uheldig at blive syge, vil I blive kontaktet hurtigst muligt og senest kl. 6.00 om morgenen, via sms (hvis ikke andet er aftalt). Hvis vi begge bliver syge skal I selv sørge for pasning af jeres barn.

Hvis en af os bliver syg kan den anden passe 5 børn.

 

I skal medbringe

  • Specialkost (allergikost/babymad), modermælkserstatning og sutteflaske, hvis barnet får dette.

  • Tøj (gerne 2 sæt) som gerne må blive beskidt.

  • Overtøj og sko, som passer til årstiden.

  • Sutter (gerne 2 ekstra) og sovebamse eller nusseklud hvis barnet bruger dette.

 

Priser og tilskud

Takster gældende fra 01/01/2022

Betaling til passer

9400,-

Tilskud

6469,-

Samlet betaling

2831,-

Det fulde beløb indbetales til pasningsordningen senest sidste bankdag i måneden. Pladsen betales bagud.

Det kommunale tilskud, vil blive indsat på jeres NemKonto senest den første bankdag i måneden. Tilskuddet fra Kolding Kommune er bagudbetalt og ydes til forældrene. Som privat passer modtager vi ikke tilskud fra Kommunen.

Forældre skal selv søge om tilskud til privatpasning på Kolding Kommunes hjemmeside. Dette er vi selvfølgelig behjælpelige med at gøre når vi skriver kontrakt.

I skal underskrive en kontrakt for at reservere en plads hos os. Vi opkræver et reservationsgebyr på kr. 5000, som bliver fratrukket 1. måneds betaling. Pladsen hos os er ikke garanteret før kontrakten er underskrevet og reservationsgebyret er betalt. 
Såfremt reservationen trækkes tilbage og pladsen ikke ønskes alligevel, bliver reservationsgebyret ikke tilbagebetalt, men dækker evt. tab af indtægt.
I får udleveret en kopi af kontrakten.


Der er betaling alle 12 måneder.


Ved opsigelse

Begge parter har 1 måneds opsigelse af kontrakten. Uanset dato for opsigelse af pasningsordningen, skal efterfølgende måned betales. Opsigelsen sendes/afleveres skriftligt.

 

Hvad er med i prisen?

  • Morgenmad (hvis behov), formiddagssnack, frokost, eftermiddagssnack

  • Bleer

  • Solcreme, salve

  • Barnevogn, sengetøj og godkendt sele